جهت ثبت نام و پر كردن فرم پيش  ثبت نام كليك كنيد

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس : تبريز چهارراه آبرسان مهرگان هفتم پلاك 28
تلفن : 0411-3340381
آدرس رايانامه : school fanavaran sch ir